Thursday, 14 December 2017

Dr. M'Ngaruthi Timothy Kinoti Publications

 

Publications in Journals:

  • M’Ngaruthi T.K., Mukuthuria, M., & Kobia, J.M., (2015). Portrayal of the Contemporary African Politician in Swahili Poetry. International Journal of Current Research, 7, (9), 20287-20289.
  • M’Ngaruthi T.K., Mukuthuria, M., & Kobia, J.M., (2015). Kiswahili Poetry and its Role in Preservation of the History of Struggle for Freedom in Africa. International Journal of Arts and Entrepreneurship, 4(7), 52-61.
  • M’Ngaruthi T.K. (2014). Kiswahili kama Kitambulisho cha Bara la Afrika. International Journal of Professional Practice. IJPP 2014, 5(1&2): 7-14

Presentation of Papers at Academic and Professional Conferences;

  • ‘Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Washairi wa Kiswahili’ at the CHAKAMA International Conference, Mount Kenya University, 16th October, 2015.
  • ‘Mwanasiasa wa Afrika Mashariki katika Ushairi wa Kiswahili’ at the International Conference on African Languages and Literatures in the 21st Century, Kenyatta University, 7th August, 2014.
  • ‘Kiswahili kama Kitambulisho la Bara la Afrika’ at the Research Institute of Swahili Studies in East Africa (RISSEA), Mombasa, 26th October 2012.
  • ‘Nafasi ya Kiswahili katika Uendelezaji wa Utamaduni na Katiba’ At an International Conference organized by Baraza la Wanataaluma wa Kiswahili (BAWAKI), at Catholic University of East Africa, 27th April 2011.
  • ‘Usawiri wa Wahusika Katika Dafina Ya Umalenga na Jicho la Ndani’, at Kenyatta University’s School of Humanities, 17th July 2008.

Books Published:

  • M’Ngaruthi T.K. (2012). Miale Ya Mashariki: Mashairi na Mwongozo wa Uchambuzi. Ontario: Nsemia Inc. Publishers. ISBN 978-1-926906-25-6
  • M’Ngaruthi T.K. (2008). Fasihi Simulizi na Utamaduni: Kitabu cha Walimu na Wanafunzi (Shule na Vyuo). Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation. ISBN 9966-22-638-9